Jaarverslag Kansspelautoriteit 2022: €29 miljoen aan boetes uitgedeeld

De Kansspelautoriteit (KSA) heeft haar jaarverslag van 2022 gepresenteerd. In dit verslag laat de KSA weten dat er in dat jaar €29 miljoen aan boetes zijn uitgedeeld voor illegaal gokgedrag. Het was het eerste volledige jaarverslag sinds de opening van de online gokmarkt in Nederland in oktober 2021.

Jaarverslag Kansspelautoriteit 2022: €29 miljoen aan boetes uitgedeeld

René Jansen, voorzitter van de KSA, laat weten dat het jaar veel kansen bood voor verbetering. “Ik krijg de laatste tijd vaak de vraag hoe ik terugkijk op 2022 als het eerste volledige kalenderjaar waarin online kansspelen legaal werden aangeboden in Nederland,” aldus Jansen. “Mijn korte antwoord is: met gemengde gevoelens. Er gaat veel goed, maar als toezichthouder zie ik ook punten waar verbetering nodig is. Er moet nog veel gebeuren – vooral bij de vergunninghouders – om recht te doen aan onze missie van Spelen met Zorg.”

In totaal vonden er in 2022, 277 vooronderzoeken plaats naar illegale online goksites. Hieruit kwamen 26 onderzoeken naar illegale online aanbieders voort. Gedurende het jaar werden in totaal 18 intentieverklaringen met periodieke boetes opgelegd, waarvan zeven boetes werden uitgedeeld, in totaal goed voor €29 miljoen.

Daarnaast ontving de KSA in 2022 83 meldingen over illegale gokadvertenties op sociale media, wat 71% minder is dan in 2021. In totaal werden er 59 onderzocht en werden er overtredingen gevonden in 16 gevallen.

Aanvragen voor vergunningen

In 2022 ontving de KSA 27 aanvragen voor online vergunningen, vergeleken met 42 in 2021. Zeven van deze aanvragen werden ingetrokken, omdat de KSA duidelijk had gemaakt dat deze niet zouden worden verwerkt. Drie aanvragen werden afgewezen. In totaal werden er in 2022 13 online gaming-licenties verleend.

Verder werden er in 2022 45 vergunningen verleend voor het exploiteren van gokautomaten. In totaal werden er 89 onderzoeken naar gokautomaten afgerond, waarvan er 26 op tussentijdse basis plaatsvonden zonder verdere gevolgen. Zeven aanvragen voor gokautomaatvergunningen werden geweigerd.

Met betrekking tot loterijen heeft de KSA in 2022 24 vergunningen afgegeven, wat 46,6% minder is dan in 2021. Vijf bestaande vergunningen werden in 2022 ingetrokken omdat de houder van de vergunning had aangegeven dat de loterijverkoop “teleurstellend” was.

Het belang van naleving van de regels

Het jaarverslag van de Kansspelautoriteit (KSA) laat zien dat de Nederlandse gokmarkt nog steeds te maken heeft met illegale goksites en andere vormen van overtredingen. Dit onderstreept het belang van de naleving van de regels om ervoor te zorgen dat spelers beschermd worden tegen onethische praktijken en dat de Nederlandse economie profiteert van een legale en goed gereguleerde gokindustrie.

Illegale goksites

Het jaarverslag van de KSA laat zien dat er in 2022 277 vooronderzoeken plaatsvonden naar illegale online goksites. Deze websites bieden vaak onveilige en onbetrouwbare diensten aan en zijn niet gebonden aan de regels die gelden voor legale online kansspelaanbieders. Dit kan leiden tot financiële schade voor spelers en schade toebrengen aan de reputatie van de gokindustrie als geheel.

Daarom is het belangrijk dat de KSA en andere instanties streng optreden tegen illegale goksites. Dit kan leiden tot boetes en andere sancties, zoals het intrekken van vergunningen en het blokkeren van toegang tot de websites.

Naleving van de regels door vergunninghouders

Naast de bestrijding van illegale goksites, is het ook belangrijk dat vergunninghouders zich aan de regels houden. De KSA heeft in 2022 in totaal €29 miljoen aan boetes uitgedeeld aan vergunninghouders die de regels hebben overtreden.

Dit onderstreept het belang van een goed nalevingsbeleid binnen de gokindustrie. Vergunninghouders moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving, en dat ze hun spelers beschermen tegen de risico’s van gokken.

Nalevingsbeleid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een goed nalevingsbeleid is niet alleen belangrijk om te voldoen aan de wet- en regelgeving, maar ook om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gokindustrie te waarborgen. Dit betekent dat vergunninghouders er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat hun spelers veilig en verantwoord kunnen gokken.

Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van tools en informatie waarmee spelers hun eigen gokgedrag kunnen monitoren en beperken. Daarnaast moeten vergunninghouders zich houden aan strenge eisen op het gebied van transparantie en eerlijkheid, zodat spelers erop kunnen vertrouwen dat de aangeboden kansspelen eerlijk verlopen.

Het belang van een goed functionerende KSA

Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse gokmarkt goed functioneert en dat spelers beschermd worden, is het van groot belang dat de KSA haar werk goed kan doen. Dit betekent dat de instantie voldoende middelen en bevoegdheden moet hebben om illegale goksites aan te pakken en vergunninghouders te controleren.

Daarnaast is het belangrijk dat de KSA een transparante en duidelijke communicatie voert, zodat de gokindustrie en het publiek weten wat er van hen wordt verwacht en welke regels er gelden.

Een goed functionerende KSA kan ook bijdragen aan een positief imago van de Nederlandse gokmarkt. Door een goede samenwerking tussen de KSA, vergunninghouders en andere betrokken partijen, kan de gokindustrie een veilige en verantwoorde omgeving bieden waarin spelers op een plezierige manier kunnen gokken.

Conclusie

Het jaarverslag van de KSA laat zien dat de Nederlandse gokmarkt nog steeds te maken heeft met illegale goksites en andere vormen van overtredingen. Dit onderstreept het belang van een goed nalevingsbeleid binnen de gokindustrie, zowel door vergunninghouders als door instanties zoals de KSA.

Een goed nalevingsbeleid kan bijdragen aan een veilige en verantwoorde omgeving voor spelers, en kan bijdragen aan een positief imago van de gokindustrie. Het is daarom van groot belang dat de KSA voldoende middelen en bevoegdheden heeft om haar werk goed te kunnen doen, en dat er een goede samenwerking is tussen alle betrokken partijen.

Als spelers kunnen vertrouwen op een veilige en eerlijke gokmarkt, kan dit bijdragen aan de groei van de Nederlandse economie en aan het welzijn van spelers. Het naleven van de regels en het waarborgen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gokindustrie moet dan ook hoog op de agenda blijven staan.

Tagged With :