Kansspelautoriteit overweegt verdere actie tegen CasinoJager

In juni vorig jaar legde de Kansspelautoriteit aan Red Ridge Marketing, het marketingbureau achter de affiliate-website CasinoJager, een last onder dwangsom op wegens het promoten van illegale online casino’s. Desondanks blijft de website actief, waardoor de Kansspelautoriteit nu overweegt verdere stappen te nemen.

Kansspelautoriteit overweegt verdere actie tegen CasinoJager

De Telegraaf meldde afgelopen woensdag dat de Kansspelautoriteit momenteel andere mogelijkheden onderzoekt om actie te ondernemen tegen zowel CasinoJager als Red Ridge Marketing.

Ondanks een opgelegde last onder dwangsom van € 25.000 in juni vorig jaar, is de website nog steeds online. Wel heeft de website haar extensie gewijzigd van .nl naar .com.

Een woordvoerder van de Kansspelautoriteit liet aan De Telegraaf weten: “CasinoJager lijkt de Wet op de kansspelen en de eerder opgelegde last onder dwangsom naast zich neer te leggen. We beraden ons op andere stappen die we kunnen zetten.”

De Telegraaf heeft tevens om commentaar gevraagd bij CasinoJager en het marketingbureau, maar zij hebben niet gereageerd. Hoewel de krant schrijft dat de affiliate verwijst naar ruim 200 illegale online casino’s, zijn het er in werkelijkheid enkele tientallen.

Sanctiebesluit Kansspelautoriteit in juni vorig jaar

De Kansspelautoriteit legde in juni vorig jaar een last onder dwangsom op aan Red Ridge Marketing, het bedrijf achter CasinoJager. In september 2021 constateerde een medewerker van de Kansspelautoriteit dat er reclame-uitingen met directe links naar illegale online casino’s op de website stonden.

In oktober 2021 informeerde de Kansspelautoriteit Red Ridge Marketing over het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen. Het marketingbureau reageerde niet op de brief.

Hercontrole Kansspelautoriteit in maart 2022

Op 17 maart 2022 voerde de Kansspelautoriteit een tweede controle uit op de website van CasinoJager en constateerde dat er nog steeds reclame-uitingen met directe links naar online kansspelaanbieders zichtbaar waren.

Eén van de online casino’s waarnaar CasinoJager verwijst, heeft geen vergunning van de Kansspelautoriteit. Op 1 maart 2022 merkte de Kansspelautoriteit al op dat dit online casino zich niet aan de wetgeving hield. Op 17 maart 2022 was dit nog steeds het geval.

CasinoJager ontvangt last onder dwangsom

De Kansspelautoriteit acht bewezen dat CasinoJager het illegale kansspelaanbod bevordert met zijn website. Daarom legt de toezichthouder een last onder dwangsom op. Dit betekent dat Red Ridge Marketing een laatste kans krijgt om de website aan te passen.

Indien CasinoJager geen aanpassingen doorvoert, zullen er boetes volgen. Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom houdt de Kansspelautoriteit rekening met het feit dat CasinoJager aanzienlijke inkomsten kan genereren uit het promoten van deze illegale casino’s.

De dwangsom is daarom vastgesteld op € 5.000 per dag.

CasinoJager moet dit bedrag dagelijks betalen zolang het niet voldoet aan de wettelijke richtlijnen. Er geldt een maximum van € 25.000. CasinoJager kreeg 48 uur de tijd om de website aan te passen.

De situatie roept vragen op over de effectiviteit van de handhavingsmaatregelen van de Kansspelautoriteit en de bereidheid van dergelijke bedrijven om te voldoen aan de regelgeving. Hoewel de Kansspelautoriteit heeft aangegeven dat het overweegt verdere stappen te ondernemen, is het onduidelijk welke maatregelen dit zouden kunnen zijn en of deze effectiever zullen zijn dan de opgelegde dwangsom.

Terwijl de Kansspelautoriteit en de Nederlandse overheid streven naar een gereguleerde en veilige gokmarkt, blijft de strijd tegen illegale online kansspelaanbieders en hun promotors een uitdaging. Toekomstige maatregelen en samenwerking tussen nationale en internationale autoriteiten zullen cruciaal zijn om deze problemen aan te pakken en de consument te beschermen tegen de risico’s van ongereguleerde kansspelen.

Terwijl de Kansspelautoriteit en de Nederlandse overheid zich inzetten om illegale online kansspelaanbieders en hun promotors aan te pakken, zijn er ook initiatieven om consumenten bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het deelnemen aan ongereguleerde kansspelen. Voorlichtingscampagnes en educatieve programma’s kunnen een belangrijke rol spelen bij het informeren van het publiek over de gevaren van het gokken bij niet-gelicentieerde aanbieders en het belang van het kiezen voor aanbieders met een vergunning van de Kansspelautoriteit.

Strengere sancties

Strengere sancties en internationale samenwerking tussen kansspelautoriteiten kunnen bijdragen aan het effectiever bestrijden van illegale online kansspelaanbieders en hun promotors. Het delen van informatie en middelen tussen landen kan helpen bij het identificeren van illegale operaties en het opleggen van passende maatregelen om hun activiteiten te beëindigen.

Een andere mogelijke benadering zou kunnen zijn om meer nadruk te leggen op het aanpakken van de financiële stromen die illegale kansspelaanbieders in staat stellen winst te genereren. Door samen te werken met financiële instellingen en betalingsverwerkers kunnen autoriteiten mogelijk effectievere maatregelen nemen om de geldstromen naar en van illegale kansspelwebsites te blokkeren, waardoor hun bedrijfsmodel minder levensvatbaar wordt.

Ten slotte is het van belang dat legale, gelicentieerde kansspelaanbieders zich houden aan strikte reclame- en marketingregels, zodat consumenten niet misleid worden door onjuiste of onethische promoties. De Kansspelautoriteit kan hierop toezien en handhaven waar nodig, zodat de Nederlandse gokmarkt transparant en eerlijk blijft voor alle betrokken partijen.

Samenvattend blijft de strijd tegen illegale online kansspelaanbieders en hun promotors een uitdaging voor de Kansspelautoriteit en de Nederlandse overheid. Het is echter van cruciaal belang dat er voortdurend inspanningen worden geleverd om de consument te beschermen en een gereguleerde, veilige gokmarkt te bevorderen. Door voorlichting, internationale samenwerking, het aanpakken van financiële stromen en strikte handhaving van reclame- en marketingregels kan er vooruitgang worden geboekt in het tegengaan van illegale kansspelaanbieders en hun promotors.

Bij het bestrijden van illegale online kansspelaanbieders en hun promotors kan technologie ook een belangrijke rol spelen. Het gebruik van geavanceerde opsporingstechnieken, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, kan helpen bij het identificeren van patronen en het opsporen van illegale activiteiten in de online gokindustrie. Door deze technologieën in te zetten, kan de Ksa sneller en efficiënter optreden tegen overtreders.

Daarnaast zou de implementatie van strengere leeftijds- en identiteitsverificatieprocessen bij zowel legale als illegale kansspelaanbieders kunnen helpen om minderjarigen en kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico’s van gokken. Dit zou kunnen worden bereikt door strengere eisen te stellen aan vergunninghouders en door samen te werken met internationale partners om gezamenlijke normen en procedures te ontwikkelen voor identiteitsverificatie.

Verder kan de rol van internetproviders en hostingbedrijven in het faciliteren van illegale gokwebsites niet worden genegeerd. Door samen te werken met deze partijen kunnen autoriteiten illegale websites sneller opsporen en offline halen. Een mogelijkheid zou zijn om internetproviders te verplichten om toegang tot dergelijke websites te blokkeren voor gebruikers in Nederland.

Het bevorderen van verantwoord gokken en het aanbieden van effectieve hulp en ondersteuning aan mensen met gokproblemen zijn andere belangrijke aspecten in de strijd tegen illegale kansspelaanbieders. Gelicentieerde kansspelaanbieders zouden verplicht kunnen worden om bij te dragen aan de financiering van preventie- en behandelingsprogramma’s voor gokverslaving. Daarnaast kunnen initiatieven zoals zelfuitsluitingsregisters, waarbij spelers zichzelf kunnen uitsluiten van deelname aan kansspelen, helpen om problematisch gokgedrag te beperken.

In conclusie, het effectief bestrijden van illegale online kansspelaanbieders en hun promotors vereist een veelzijdige aanpak die voortdurend evolueert om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Door het combineren van voorlichting, internationale samenwerking, technologische innovatie, strengere verificatieprocessen en samenwerking met internetproviders en hostingbedrijven, kan er significante vooruitgang worden geboekt in het beschermen van consumenten en het bevorderen van een veilige en gereguleerde gokmarkt in Nederland.

Tagged With :